Visie

Kindercentrum Bzzzonder is onderdeel van de Bzzzonder Groep. Bzzzonder creëert voortdurend situaties en plekken waarin je je talenten mag ontwikkelen en ontdekken. Ontwikkelen van talenten gaat door beleving, vanuit uitdaging, begeleiding, stimulatie, coaching, eigen initiatief of door aanbod van workshops en activiteiten. Voorwaarde is dat je je veilig en gewaardeerd voelt en er vertrouwen is in jou of jij vertrouwen hebt in jezelf. Onze christelijke identiteit is een inspiratiebron en geeft houvast. Deze situaties en plekken zijn te vinden bij Kindercentrum Bzzzonder (kinderopvang en meer…) Bzzzonder Leven (werkplekken, logeer- en weekendopvang, voor mensen met een extra zorgvraag) en Bzzzonder Talent (talentontwikkelingsprogramma’s voor onderwijs, kinderopvang en zorg en welzijn).

Missie

Als Bzzzonder zijnde streven we naar een inclusieve maatschappij waarin iedereen welkom is. Sociale integratie staat centraal. Samen waar het samen kan, ongeacht leeftijd, ontwikkelingsniveau, zorgbehoefte of afkomst. Bzzzonder is actief op het gebied van kinderopvang, onderwijs en zorg en welzijn.

Bij Bzzzonder is iedereen welkom en wordt gekeken naar je talent. Als je dit talent inzet kom je tot bloei en daardoor lever je een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. Een maatschappij waarin we het recht hebben samen (op) te groeien, waarin iedereen verschillend, maar gelijkwaardig is.

Het verhaal van Bzzzonder

Michiel van Rennes, vader van vijf kinderen, noemt dit het leven van zijn droom en vertelt:
In deze maatschappij wordt gezegd dat twee van mijn kinderen een beperking hebben. Dat zie ik zelf niet zo. In de eerste instantie zijn het mijn kinderen, zij ontwikkelen zich misschien anders dan andere kinderen. Ik vind het jammer dat ze meteen een etiket krijgen, terwijl ze vol mogelijkheden zitten.

Toen onze oudste dochter Noa werd geboren ontwikkelde zij zich in de eerste instantie net zoals andere kinderen. Wij werden ouders van ons tweede kind Sam en ontdekten toen dat Noa haar ontwikkeling anders was. Op zo’n moment maak je je als ouder zorgen. Noa bleek een variant van Rett te hebben. Dat zou dus betekenen dat zij aangepaste opvang zou moeten krijgen. Dat Sam en Noa niet samen op konden groeien vonden we geen fijn idee. Waarom zou Noa naar ‘speciaal’ moeten en niet in de wijk opgevangen kunnen worden? Thuis groeien ze toch ook samen op? Toen na onze zoon Sam, onze dochter Lieve met syndroom van Down geboren werd, werd mijn droom om kinderen samen te laten opgroeien geboren!

Ik zegde mijn baan als projectontwikkelaar in de bouw op en begon, samen met mijn compagnon John van den Heuvel, Kindercentrum Bzzzonder. Zonder ervaring in de kinderopvang was het in het begin pionieren. Maar mijn droom om een plek te creëren waar iedereen welkom is stond als een paal boven water. Na de eerste vestiging ontstond al gauw een tweede vestiging. Inmiddels groeien we door. We zitten door heel Nederland! Elke vestiging heeft zijn eigen sfeer en beleving.

Zorg en kinderopvang kunnen prima hand in hand gaan. Financiering vindt plaats vanuit Wet kinderopvang, PGB en/of ZIN. Samen met ouders wordt gekeken naar welke zorg nodig is en op welke plek hun kind het beste tot zijn of haar recht komt. Verpleegkundige hulp, logopedie of begeleiding in een andere vorm wordt daarbij ingeschakeld. Ik ben mijn droom gestart, vanuit liefde voor mijn kinderen en voor de samenleving en wil andere ouders graag helpen in hun zoektocht. Maar ik vind het ook fijn om deel te nemen aan inspiratiesessies voor organisaties over onze kernwaarden. Neem gerust contact met mij op!

Wil je ook bij ons horen?

Bekijk onze vacatures!